Über uns/Biz kimiz


Unser Netzwerk setzt sich vorwiegend aus türkischstämmigen Daimler Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. Sowohl Angestellte als auch hochrangige Führungskräfte finden hier eine gemeinsame Plattform. Als offizielles Diversity Netzwerk des Daimler Konzerns genießen wir große Zustimmung und das Vertrauen aller Hierarchieebenen. Mit der freiwilligen Entscheidung jeder und jedes Daimler Beschäftigten, unserem Netzwerk beizutreten, unterstützt sie/er Ziele des Daimler Türk-Treff.

Unser Netzwerk ist offen für Alle, denn wir sind ein offenes Netzwerk. Wie Sie sich als Daimler Mitarbeiterin oder Mitarbeiter beteiligen entscheiden Sie selbst! Aktiv mitgestalten durch Teilnahme bzw. Organisation von Veranstaltungen oder passiv in dem man informiert bleibt, beispielsweise durch den Erhalt unseres DTT-Newsletters. Auch mit weiteren unternehmensinternen und -externen Partnern, potentielle Bewerbern, Verbänden/Institutionen und Einrichtungen außerhalb des Konzerns pflegen wir ein partnerschaftliches und konstruktives Verhältnis.

Gegründet wurde unser Diversity-Netzwerk im Jahre 1992 von sechs Daimler Mitarbeitern. Heute zählen wir mit ca. 800 Mitgliedern zu einem der ältesten und größten Initiativorganisationen türkischstämmiger Mitarbeitenden im Konzern, welches bundesweit und über die Grenzen hinaus vertreten ist. Innerhalb der Automotive-Branche sind wir sogar die erste Mitarbeiterorganisation als Netzwerk.


İletişim ağımız ağırlıklı olarak Türk kökenli Daimler şirketinin çalışanlarından oluşmaktadır. Farklı mevkilerde görevlilerimiz ve üst düzey yöneticilerimiz için ortak platform oluşturmaktadır. Daimler şirketinin resmi bir iletişim ağı olarak tüm hiyerarşik düzeylerin güvenini ve güçlü desteğini görmekteyiz. İletişim ağımıza gönüllü olarak katılan her şirket mensubu, hedeflerimizi desteklemektedir.

Umumi olduğumuzdan herkese açık bir iletişim ağı oluşturmaktayız. Daimler çalışanı olarak, bize hangi şekilde katılım sağlayacağınız kararında tamamen özgürsünüz. İsterseniz etkinliklerimizin organizasyonlarında görev alabilir, aktif olabilirsiniz. Arzu ederseniz, sadece aylık bültenlerimizin okuyucusu olarak bilgi ve duyurularımızdan yararlanabilirsiniz. Şirket içinde ve dışında sürdürdüğümüz ortaklıklarımızla, dernek, kurum ve kuruluşlarla, şirketimize ilgi duyan öğrencilerle daimi, sıkı ve verimli bir iletişim içersinde bulunmaktayız .

Daimler Türk-Treff 1992 yılında altı Türk kökenli Daimler şirketi çalışanları tarafından kurulmuştur. Bugün 900’ün üzerinde üyesi bulunan iletişim ağımız, en köklü ve Türk kökenli çalışanlar tarafından kurulup yürütülen en büyük inisyatif girişimi olarak, gerek Almanya’da gerekse dış ülkelerde temsil edilmektedir. Otomobil sektöründe kurulmuş olan ilk iletişim ağı olarak bilinmektedir.